CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP

IDS VIỆT NAM

Được thành lập năm 2013. IDS là kết quả của quá trình hoạt động nhiều năm của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Điện tử và Công nghệ thông tin. Nhân sự của IDS hiện nay từng là lực lượng chính của các Công ty CNTT có nhiều danh tiếng, trong việc thực hiện các dự án và hợp đồng dịch vụ về CNTT trên toàn quốc.

IDS được tổ chức theo mô hình khoa học, trên cơ sở kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, để phát huy sức mạnh tập thể trên sự chủ động sáng tạo của mỗi thành viên và đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Đội ngũ cán bộ của IDS đều là những thạc sỹ, kỹ sư đã từng đảm đương ở những cương vị quan trọng các đơn vị sự nghiệp khoa học, có kinh nghiệm và đam mê trong công việc.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP

Chứng chỉ

IDS VIỆT NAM

Năng lực chứng chỉ quốc tế IDS

10/05/2023
IDS thông báo tuyển dụng....

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI