Các Dự án tiêu biểu của IDS

15/01/2024


 

Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Ngân hàng Bảo Việt

 

Giải pháp bảo mật hệ thống

IDS đồng hành cùng Ngân hàng Bảo Việt trong việc triển khai các thiết bị bảo mật nhằm phát hiện và phân tích các cuộc tấn công có chủ đích trực tuyến, ngăn ngừa mất mát dữ liệu.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – VNPOST

 

Giải pháp tường lửa và mạng - Thiết bị CNTT

IDS cung cấp và lắp đặt các thiết bị kết nối hệ thống E-Money, thiết bị mạng, tường lửa, IT,…

Phòng điều hành

 

Nâng cấp thiết bị và máy chủ

IDS tham gia dự án “Nâng cấp, cải tạo Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng”.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex

 

Giải pháp bảo mật hệ thống

IDS đã giúp triển khai hệ thống an ninh mạng nhằm ngăn chặn hệ thống xâm nhập và phòng chống virus trong năm 2014 - 2015.

Văn phòng Chính phủ

 

Giải pháp phần mềm

IDS Cung cấp bản quyền phần mềm VMware Horizon View 5 Bundle.

Cục Tần Số Vô Tuyến Điện - Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

 

Giải pháp và phần mềm bảo mật

IDS triển khai các thiết bị tường lửa ứng dụng web, cài đặt thiết bị thẻ, phần mềm có bản quyền và duy trì các bản cập nhật và hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Giải pháp và phần mềm bảo mật

IDS cung cấp phần mềm quản lý tập trung cho máy ảo VMware. Bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa Checkpoint, phần mềm bảo mật Web, thiết bị chống spam, diệt virus.

Ban Cơ yếu Chính phủ - VGISC

 

Giải pháp phần mềm và máy chủ

IDS triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý nhật ký tập trung.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VP Bank

 

Thiết bị CNTT
IDS cung cấp thiết bị thoại cho hội nghị.

Eurowindow Nha Trang

 

Giải pháp an ninh và thiết bị CNTT
IDS cung cấp thiết bị quản lý mạng, bộ thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế, bộ thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế.

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Thiết bị CNTT

IDS cung cấp thiết bị cân bằng tải mạng.

Ocean Bank

 

Giải pháp phần mềm

IDS triển khai phần mềm Hệ thống tài khoản đặc quyền.

Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB)

 

Giải pháp và phần mềm bảo mật

IDS cung cấp và triển khai Hệ thống quản lý nhật ký và phân tích sự kiện an ninh mạng tập trung (SIEM), Hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (PAM), Hệ thống xác thực mạnh.

Thủy điện Sông Ba Hạ

 

Giải pháp hệ thống và cơ sở dữ liệu

IDS cài đặt và thay thế hệ thống máy chủ, đồng hồ đo điện và cơ sở dữ liệu điện lực.

Trang bị lắp đặt thay thế hệ thống các máy chủ DIM, Check Point, chào giá, hỗ trợ thanh toán, công tơ điện tử, CSDL thị trường điện.

 

Bài viết liên quan