Các Dự án tiêu biểu của IDS

15/01/2024


Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Bảo Việt Bank

 

 

Giải pháp bảo mật hệ thống

IDS đồng hành cùng Bảo Việt Bank triển khai các thiết bị bảo mật để phát hiện và phân tích các tấn công có chủ đích qua mạng, chống thất thoát dữ liệu.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – VNPOST

 

 

Giải pháp tường lửa và các thiết bị mạng -  CNTT

IDS cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ kết nối hệ thống E-Money, thiết bị mạng, tường lửa, CNTT,…

Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu

 

 

Nâng cấp thiết bị và máy chủ

IDS tham gia dự án “Nâng cấp, cải tạo Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng”.

Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex

 

 

Giải pháp bảo mật hệ thống

IDS giúp triển khai hệ thống bảo mật an ninh mạng nhằm ngăn chặn xâm nhập và hệ thống phòng chống virus năm 2014 -2015.

Văn phòng chính phủ

 

Giải pháp phần mềm

IDS Cung cấp bản quyền phần mềm VMware Horizon View 5 Bundle.

Cục Tần Số Vô Tuyến Điện - Bộ Thông Tin và Truyền Thông

 

Giải pháp bảo mật và phần mềm

IDS triển khai thiết bị tường lửa ứng dụng web, lắp đặt các thiết bị card, phần mềm bản quyền và duy trì cập nhật, hỗ trợ.

UBND TP HANOI

 

Giải pháp bảo mật và phần mềm

IDS cung cấp phần mềm quản trị tập trung máy ảo Vmware.  bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Checkpoint, phần mềm cho thiết bị bảo mật Web, chống thư rác và diệt virus.

Ban cơ yếu chính phủ - VGISC

 

Giải pháp phần mềm và máy chủ

IDS triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý logs tập trung.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank

 

Thiết bị CNTT
IDS cung cấp các thiết bị thoại phục vụ cho hội nghị.

Eurowindow Nha Trang

 

Giải pháp bảo mật và thiết bị CNTT
IDS cung cấp thiết bị quản lý mạng, thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế, thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế.

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Thiết bị CNTT

IDS cung cấp thiết bị cân bằng tải mạng.

Ocean Bank

 

Giải pháp phần mềm

IDS triển khai phần mềm Hệ thống tài khoản đặc quyền.

Công ty CP Thông tin Tín dụng Việt nam (PCB)

 

Giải pháp bảo mật và phần mềm

IDS cung cấp và triển khai Hệ thống quản lý nhật ký và phân tích sự kiện an ninh mạng tập trung (SIEM), Hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (PAM), Hệ thống xác thực mạnh.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ  

Giải pháp hệ thống và CSDL

IDS trang bị lắp đặt thay thế hệ thống các máy chủ, công tơ điện và CSDL điện.

Xem thêm

Bài viết liên quan