Giải pháp hệ thống - hạ tầng công nghệ thông tin

20/04/2023


Là nhà cung cấp giải pháp ở cấp độ hợp tác cao nhất với hầu hết các hãng CNTT hàng đầu thế giới, IDS có khả năng cung cấp và tích hợp hầu hết các giải pháp hạ tầng cơ sở CNTT như:
  • Giải pháp Ảo hóa và Điện toán đám mây
  • Giải pháp Hạ tầng mạng
  • Giải pháp Hạ tầng trung tâm dữ liệu
  • Giải pháp Hệ thống máy chủ và lưu trữ
  • Giải pháp Hội nghị truyền hình
  • Giải pháp Truyền thông hợp nhất
  • Giải pháp xây dựng Cơ sở Dữ liệu (CSDL)