Giải pháp bảo mật

20/04/2023


IDS luôn mong muốn cùng với khách hàng xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc cho hệ thống CNTT, đảm bảo quy trình kinh doanh hoạt động hiệu quả, giải quyết những bài toán phát triển mô hình kinh doanh mới, nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Các giải pháp bảo mật của IDS cung cấp cho khách hàng được dựa trên 1 cấu trúc tổng thể và đồng nhất, trong đó các thành phần không chỉ hoạt động riêng rẽ, thực hiện các chức năng riêng biệt của mình mà phải có khả năng kết hợp với nhau để có thể:
 
Các giải pháp bảo mật đã được IDS triển khai gồm có:
  • Giải pháp bảo mật ứng dụng
- Giải pháp tường lửa hệ thống ứng dụng Web (Web application firewall - WAF)
- Giải pháp chống giả mạo giao dịch (Fraud detection)
  • Giải pháp bảo mật dữ liệu
- Giải pháp giám sát an ninh hệ thống cơ sở dữ liệu
- Giải pháp mã hóa dữ liệu
  • Giải pháp bảo mật mạng
- Giải pháp tường lửa đa năng UTM
- Giải pháp chống xâm nhập và chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS)
- Giải pháp dò quét các lỗ hổng an ninh
- Giải pháp phòng chống spam/ virus mức gateway
- Giải pháp mã hóa và bảo mật đường truyền
- Giải pháp giám sát và phân tích mã độc
  • Giải pháp bảo mật đầu cuối
- Giải pháp giám sát truy cập
- Giải pháp bảo mật đầu cuối
- Giải pháp mật khẩu sử dụng một lần (One-time password – OTP)
  • Giải pháp quản lý bảo mật tập trung
- Giải pháp phân tích sự kiện và cảnh báo an ninh
- Giải pháp quản lý chính sách an ninh hệ thống
  • Dịch vụ bảo mật
- Dịch vụ đánh giá an ninh chuyên sâu
- Điều tra tội phạm không gian mạng
- Dịch vụ ứng phó sự cố
- Dịch vụ tư vấn bảo mật tổng thể và bảo mật theo nhu cầu