ser

Ban Lãnh Đạo


 

Người sáng lập công ty IDS Việt Nam với 3 chi nhánh Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang.

 

Đồng sáng lập nên công ty cổ phần giải pháp IDS Việt Nam