Giải pháp và Dịch vụ

Giải pháp thành phố thông minh (Smart city)

Giải pháp thành phố thông minh (Smart city)

07/03/2024

Giải pháp tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân, hiệu quả hoạt động của...

Giải pháp hệ thống - hạ tầng công nghệ thông tin

Giải pháp hệ thống - hạ tầng công nghệ thông tin

20/04/2023

Là nhà cung cấp giải pháp ở cấp độ hợp tác cao nhất với hầu hết các hãng CNTT hàng đầu thế giới, IDS có khả năng...

Giải pháp dữ liệu

Giải pháp dữ liệu

20/04/2023

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) ngày càng trở thành tài sản quan trọng đối...

Giải pháp bảo mật

Giải pháp bảo mật

20/04/2023

IDS luôn mong muốn cùng với khách hàng xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc cho hệ thống CNTT, đảm bảo quy trình kinh...

Giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm

26/04/2023

Các sản phầm giải pháp phần mềm do IDS cung cấp có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, là đối tác đáng tin cậy cho...

Giải pháp điện toán đám mây

Giải pháp điện toán đám mây

26/04/2023

Điện toán đám mây đang trở thành xu thế chuyển dịch tất yếu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng các nhu...

Giải pháp số hóa và lưu trữ lâu dài

Giải pháp số hóa và lưu trữ lâu dài

20/04/2023

IDS cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến trên thiết bị lưu trữ hướng tương lai. Quy trình lưu trữ dữ liệu...

Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT

Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT

27/04/2023

Với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật CNTT của IDS, khách hàng sẽ không còn phải bận tâm đến việc thuê kỹ thuật viên riêng cho...

Giải pháp chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số

27/04/2023

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương...